บทความเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ: ตัวอย่างและคำแนะนำ 5 อันดับแรก

เผยแพร่แล้ว: 2023-01-23

บทความเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศพูดถึงประเด็นรุนแรงที่มีผลกระทบสำคัญ อ่านคำแนะนำของเราหากคุณต้องการตัวอย่างและคำแนะนำในเรื่องนี้

ฉันทำงานกับเด็กฝึกงานสองคนในที่ทำงานแรกของฉัน แม้จะมีอีกสองคนในแผนก แต่ฉันสังเกตเห็นว่าผู้จัดการของเราในตอนนั้นเคยขอให้ฉันซื้อกาแฟให้เธอเท่านั้น แม้ว่าฉันจะยุ่งที่สุด เธอก็จะบอกให้ฉันหยุดสิ่งที่ฉันทำเพื่อไปที่ร้านกาแฟที่ใกล้ที่สุดและหาคาเฟอีนให้เธอ มันน่าหงุดหงิดและในที่สุดฉันก็ถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอตอบว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานของฉันเพราะฉันเป็นผู้หญิงคนเดียวในทีมฝึกงาน นี่เป็นความทรงจำที่ยอดเยี่ยมของฉันเมื่อนึกถึงความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็นส่วนหนึ่งของสังคมของเราในหลายๆ ด้าน น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ไม่คิดซ้ำสองเกี่ยวกับอคติของตน หากคุณต้องการแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ นี่คือบทความเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

เนื้อหา

  • บทความเกี่ยวกับตัวอย่างความไม่เท่าเทียมทางเพศ
  • 1. ความไม่เท่าเทียมทางเพศ: ประเด็น "ในอดีต" และความเป็นไปได้ในอนาคต โดย Victoria Robinson
  • 2. ความไม่เท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน: ผลกระทบของโครงสร้างองค์กร กระบวนการ การปฏิบัติ และการกีดกันทางเพศของผู้มีอำนาจตัดสินใจ โดย Cailin Stamarski และ Leanne Son Hing
  • 3. ความไม่เท่าเทียมทางเพศมีผลทางจิตวิทยาอย่างไร? โดย น.สิเมย์ กอบบายรัก, Ph.D. และ เจย์น ลีโอนาร์ด
  • 4. ความไม่เท่าเทียมทางเพศในงานบ้านและความขัดแย้งในครอบครัวโดย Javier Cerrato และ Eva Cifre
  • 5. ความไม่เท่าเทียมทางเพศส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยรัฐบาล VIC
  • 6 คำแนะนำสำหรับบทความเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ
  • ผู้เขียน

บทความเกี่ยวกับตัวอย่างความไม่เท่าเทียมทางเพศ

1. ความไม่เท่าเทียมทางเพศ: ประเด็น "ในอดีต" และความเป็นไปได้ในอนาคต โดย Victoria Robinson

“…ความไม่เท่าเทียมทางเพศปรากฏให้เห็นทั้งในที่สาธารณะและส่วนตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม… ความถูกต้องของข้อโต้แย้งที่ว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศยังคงฝังแน่นและคงอยู่ตามกาลเวลา สถานที่ และวัฒนธรรม ในตอนแรกจะถูกเปรียบเทียบกับการอ้างสิทธิ์ทางเลือก ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเพศและความไม่เท่าเทียมกันกำลังถูกกัดเซาะทีละน้อย

โรบินสันเน้นบทความของเธอเกี่ยวกับการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับประเด็นทางเพศในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เธอตั้งเป้าหมายที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้และอภิปรายว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกจะมีความหมายอย่างไรต่อชีวิตของผู้หญิงและผู้ชายทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต บทความนี้เน้นขอบเขตทั่วโลกของความไม่เท่าเทียมทางเพศและอธิบายว่าเหตุใดหัวข้อนี้จึงส่งผลกระทบต่อด้านต่างๆ ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การศึกษา ความรุนแรง และการเคลื่อนไหวทั่วโลก ในบทสรุปของเธอ โรบินสันเรียกร้องให้มีวิธีการใหม่ๆ ในการเผชิญหน้ากับปัญหาระดับโลกทั้งสามนี้

2. ความไม่เท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน: ผลกระทบของโครงสร้างองค์กร กระบวนการ การปฏิบัติ และการกีดกันทางเพศของผู้มีอำนาจตัดสินใจ โดย Cailin Stamarski และ Leanne Son Hing

“ความไม่เท่าเทียมทางเพศในองค์กรเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนที่สามารถพบเห็นได้ในโครงสร้าง กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติขององค์กร สำหรับผู้หญิง ความไม่เท่าเทียมทางเพศที่อันตรายที่สุดบางอย่างเกิดขึ้นภายในแนวปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล (HR)”

Stamarski และ Son Hing เจาะลึกเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศในองค์กร โดยระบุอคติที่ฝังรากอยู่ในการปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นผ่านความไม่เท่าเทียมกันของค่าจ้าง การจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง และการฝึกอบรม ทั้งคู่ยังพิจารณาถึงอิทธิพลของโครงสร้างองค์กรต่อการกีดกันทางเพศในที่ทำงาน หลังจากลงรายละเอียดว่าปัจจัยต่างๆ เหล่านี้นำไปสู่ความไม่เท่าเทียมทางเพศได้อย่างไร พวกเขาเสนอคำแนะนำเพื่อลดการเลือกปฏิบัติที่ดำเนินอยู่นี้ เช่น การมีส่วนร่วมในการดำเนินการร่วมกันและการร้องเรียนอย่างจริงจัง

3. ความไม่เท่าเทียมทางเพศมีผลทางจิตวิทยาอย่างไร? โดย น.สิเมย์ กอบบายรัก, Ph.D. และ เจย์น ลีโอนาร์ด

“ความไม่เท่าเทียมทางเพศมีผลกระทบร้ายแรงและยาวนานต่อผู้หญิงและเพศชายขอบอื่นๆ… แม้ว่าการให้คำปรึกษาสามารถช่วยบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสุขภาพจิตได้ การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และลดภาระการเจ็บป่วยทางจิตในกลุ่มผู้ถูกกดขี่ทั้งหมด”

หลังจากอธิบายสั้น ๆ ว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศคืออะไร บทความนี้จะแบ่งปันตัวอย่างทั่วไปบางประการของปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่มุมต่าง ๆ ของสังคม เช่น อัตราการจ้างงานที่ต่ำกว่า ความคาดหวังในการเป็นผู้ดูแล และความรุนแรงบนพื้นฐานทางเพศสภาพ ผู้เขียนยังนำเสนองานวิจัยที่สำคัญเป็นหลักฐานว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศส่งผลต่อสุขภาพจิตของแต่ละคนอย่างไร ผลกระทบทางจิตใจเหล่านี้รวมถึงการบาดเจ็บ (วิตกกังวล โกรธ นอนไม่หลับ ฯลฯ) ความเครียดเรื้อรัง และความผิดปกติของการรับประทานอาหาร

4. ความไม่เท่าเทียมทางเพศในงานบ้านและความขัดแย้งในครอบครัวโดย Javier Cerrato และ Eva Cifre

“ข้อเท็จจริงที่ว่าการซึมผ่านระหว่างขอบเขตครอบครัวและขอบเขตงานทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างครอบครัวและงาน (WFC) นั้นเป็นที่ยอมรับกันดี… จากมุมมองนี้ และภายในบริบทของสังคมที่มีเทคโนโลยีและดิจิทัลมากขึ้น ความเท่าเทียมทางเพศในที่ทำงานจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ซึ่งต้องเริ่มจากความเท่าเทียมทางเพศที่บ้าน”

เป้าหมายของนักวิจัยในบทความนี้คือการระบุว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการแบ่งงานบ้านที่ไม่ตรงกันกับ WFC หรือไม่ และด้วยเหตุนี้จึงเชื่อมโยงผลลัพธ์กับความไม่เท่าเทียมทางเพศ ตามที่คาดไว้ ผู้หญิงมีส่วนร่วมกับงานบ้านมากกว่า และพวกเขายังพบว่าผู้หญิงมักคาดหวังให้ผู้ชายช่วยน้อยลง พวกเขายังตรวจสอบผลกระทบของเรื่องต่อความขัดแย้งในชีวิตสมรส

ทั้งคู่สรุปว่าบทบาททางเพศแบบดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวและการทำงาน Cerrato และ Cifre แนะนำว่าสถาบันสาธารณะและสังคมควรออกแบบโปรแกรมและแคมเปญของพวกเขา และใช้ผลการวิจัยเพื่อสร้างสังคมที่ยุติธรรม

5. ความไม่เท่าเทียมทางเพศส่งผลกระทบต่อทุกคนโดยรัฐบาล VIC

“ความไม่เท่าเทียมทางเพศส่งผลกระทบต่อทุกคน รวมถึงผู้ชายด้วย แบบแผนหรือ 'กฎ' เกี่ยวกับการที่ผู้หญิงและผู้ชาย เด็กหญิงและเด็กชายควรเริ่มต้นในวัยเด็กและติดตามเราไปจนถึงวัยผู้ใหญ่”

บทความนี้นำเสนอวิธีการแสดงความไม่เท่าเทียมทางเพศในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรีย ชิ้นส่วนนี้แบ่งออกเป็นกลุ่มชายขอบหลายกลุ่มเพื่อให้ผู้อ่านรับรู้ได้ง่ายขึ้นว่าการเลือกปฏิบัตินี้แสดงออกอย่างไร บทความนี้แจกแจงความเหลื่อมล้ำต่างๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจไปที่อคติเหล่านี้

6 คำแนะนำสำหรับบทความเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

1. ความสำคัญของการอภิปรายความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ความสำคัญของการอภิปรายความไม่เท่าเทียมทางเพศ
ในคำแนะนำนี้ ให้จัดการกับปัญหา เช่น ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะถูกล่วงละเมิด ให้การวิจัยเป็นหลักฐาน จากนั้นอธิบายว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ดำดิ่งสู่เหตุผลสำคัญที่ผู้คนควรตระหนักว่าความไม่เท่าเทียมทางเพศคืออะไร และเหตุใดจึงควรมีการถกเถียงกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณสามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความคิดเห็นของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ และถามว่าทำไมคนทั่วไปถึงควรกังวลกับปัญหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ตัวอย่างเช่น จัดการกับปัญหาอย่างเช่น ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะถูกล่วงละเมิด ให้การวิจัยเป็นหลักฐาน แล้วอธิบายว่าเหตุใดจึงเกิดขึ้นจากความไม่เท่าเทียมทางเพศ ProWritingAid เป็นหนึ่งในโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์ชั้นนำของเรา ค้นหาสาเหตุในการทบทวน ProWritingAid นี้

2. ภาพยนตร์ที่แสดงความไม่เท่าเทียมทางเพศ

ความไม่เท่าเทียมกันทางเพศเป็นปัญหาร้ายแรงที่มีผลกระทบรุนแรง เขียนบทความเกี่ยวกับภาพยนตร์ต่างๆ ที่สำรวจผลกระทบและมุมมองต่างๆ ของความไม่เท่าเทียมทางเพศ รายงานของคุณสามารถช่วยผู้อื่นที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถแบ่งบทความของคุณออกเป็นสองส่วน: ภาพยนตร์สำหรับเด็กและผู้ใหญ่

ตัวอย่างเช่น Whale Rider (2002) บอกเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิงที่เปลี่ยนประเพณีของชนเผ่าของเธอที่มีแต่เด็กผู้ชายเป็นหัวหน้าคนต่อไป เหมาะสำหรับเด็กๆ เนื่องจากมีเนื้อเรื่องที่ตรงไปตรงมาและการถ่ายทำภาพยนตร์ที่สนุกสนาน

3. ความไม่เท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน

แม้ว่าจะมีนโยบายมากมายเพื่อต่อสู้กับความไม่เท่าเทียมทางเพศในที่ทำงาน แต่อคติยังคงฝังรากลึกในสังคม สำหรับคำแนะนำนี้ ให้สัมภาษณ์ผู้คนเกี่ยวกับอคติที่เกี่ยวข้องกับงานที่พวกเขาเคยประสบ

แบ่งปันสถานการณ์เหล่านี้กับผู้อ่านของคุณเพื่อเปิดหูเปิดตาให้เห็นถึงผลกระทบในชีวิตจริงของการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนี้ คุณยังสามารถค้นคว้าและเพิ่มส่วนที่ระบุสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมทางเพศมากที่สุด และรับทราบว่าทุกเพศได้รับการสนับสนุนให้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันในสถานที่เหล่านี้อย่างไร

4. ความไม่เท่าเทียมทางเพศ: ประสบการณ์ของฉัน

ความไม่เท่าเทียมทางเพศ: ประสบการณ์ของฉัน
ในการแจ้งเตือนนี้ ให้ระบุความไม่เท่าเทียมกันทางเพศต่างๆ ที่ผู้คนดูเหมือนจะไม่รู้ในพื้นที่ของคุณ

พิจารณาว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหน สังเกตและระบุความไม่เท่าเทียมกันทางเพศต่างๆ ที่ผู้คนดูเหมือนจะไม่รู้ในพื้นที่ของคุณ นี่อาจเป็นประสบการณ์ส่วนตัวหรือมุมมองทางสังคมทั่วไปภายในวัฒนธรรมของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเคยชินกับการที่แม่ของคุณทำงานบ้านเป็นส่วนใหญ่ หรือบางทีพี่ชายของคุณอาจท้อใจที่จะไม่แบ่งปันความเศร้าของเขาและบอกให้ “เข้มแข็งขึ้น”

หลังจากตระหนักถึงพฤติกรรมที่ไม่ยุติธรรมแต่กลับเป็นปกติที่คุณเคยประสบแล้ว ให้ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่ทำให้เกิดปัญหา อธิบายว่าเหตุใดจึงคาดหวังความไม่เท่าเทียมทั่วไปเหล่านี้และแนะนำวิธีที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในฐานะสังคม

5. เหตุผลที่บางคนไม่เชื่อเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศ

สำหรับคำแนะนำนี้ ให้รวบรวมเหตุผลต่างๆ ที่ผู้คนใช้เพื่อแก้ตัวความไม่เท่าเทียมทางเพศ จากนั้นระบุว่าอะไรทำให้ข้อแก้ตัวเหล่านี้เป็นปัญหา ตัวอย่างอาจเป็นได้ทั้งชายและหญิงมีโอกาสเท่าๆ กัน หรือผู้หญิงมีอารมณ์มากกว่าผู้ชาย ดังนั้นพวกเขาจึงใช้ความรู้สึกมากกว่าเหตุผล

โต้แย้งความเชื่อนี้ด้วยงานวิจัยที่ไม่เห็นด้วยกับความเข้าใจผิดเหล่านี้ บทความของคุณจะช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าพวกเขามีอคติหรือไม่ และเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ สำหรับความช่วยเหลือในการแก้ไขบทความของคุณ เราขอแนะนำให้ใช้ตัวตรวจสอบไวยากรณ์ที่ดีที่สุด โปรไฟล์แบบสรุปของเรานำเสนอเครื่องมือเหล่านี้และมอบส่วนลด

6. ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ

เพื่อโน้มน้าวใจผู้อ่านว่าความไม่เท่าเทียมกันทางเพศมีอยู่จริงและควรได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง ให้รวบรวมข้อเท็จจริงที่ถ่ายทอดผลกระทบในด้านต่างๆ ของชีวิต ตัวอย่างเช่น การศึกษาพบว่าผู้หญิงมีโอกาสได้รับสิทธิบัตรน้อยกว่าผู้ชาย เนื่องจากพวกเธอต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงมากกว่า ใช้เวลาในการค้นหาสถิติและข้อมูลที่แสดงหลักฐานที่แท้จริงของความไม่เท่าเทียมกัน